Senior-/Lead Buyer

ABB

2.9

Fornebu, Norway

Why you should apply for a job to ABB:

 • We focus on the areas where we can make the biggest impact: reducing carbon emissions, preserving resources and promoting social progress.

 • ABB has flexible work options depending on job compatibility without compromising customer service or impacting colleagues.

 • ABB has launched a gender-neutral global parental leave program granting 12 weeks of paid leave for primary caregivers.

 • #85395202

  Position summary

  Senior-/Lead Buyer

  Ta ditt neste karrieresteg i ABB ved å bli en del av det globale teamet som bidrar til samfunnsmessige og industrielle endringer mot en mer produktiv og bærekraftig fremtid. I ABB har vi en klar målsetning om å være ledende innen alle aspekter av begrepene mangfold og inkludering som blant annet omfatter kjønn, legning, etnisitet og alder. Sammen har vi kommet godt i gang på en reise hvor vi ønsker at hver og en av oss tar imot og bidrar til mangfold og ulikhet.

  ABB er et ledende globalt teknologiselskap som deltar aktivt i omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. Innkjøps- og logistikkavdelingen er en del av divisjon Energy Industries lokale forretningslinje i ABB Norge. Avdelingen har ansvar for innkjøp og logistikk både i salgs- og gjennomføringsfasen av et prosjekt. Våre prosjektinnkjøpere blir tildelt et antall prosjekter, avhengig av størrelse og kompleksitet. På grunn av økt arbeidsbelastning søker vi etter en senior prosjektinnkjøper.

  Ditt ansvar

  • Sørge for at alle innkjøpsaktiviteter gjøres i samsvar med prosjektets HMS- og kvalitetsplaner og i samsvar med ABBs standarder
  • Lede alle innkjøps- og logistikkaktiviteter i tildelte prosjekter
  • Samarbeide med tilbudsteamet for å sørge for en rask og sømløs oppstart av anskaffelsesaktiviteter etter kontraktstildeling
  • Ansvarlig for å forhandle og inngå innkjøpsavtaler med leverandører i tildelte prosjekter
  • Koordinere, administrere og utstede tilbudsforespørsler (RFQ) og innkjøpsordrer (PO) i henhold til den overordnede prosjektplanen
  • Utarbeide, overvåke og administrere innkjøpsplanen for alle tildelte prosjekter
  • Synliggjøre og utføre innkjøpsaktiviteter som en integrert del av prosjektteamene
  • Forhandle kostnadsreduksjoner basert på budsjettinnspill og mål satt av prosjektledelsen og i henhold til retningslinjer gitt av innkjøpsorganisasjonen
  • Ansvarlig for å gjennomføre oppstartsmøter med leverandører samt avklare og evaluere bud for å oppnå optimal verdi for ABB
  • Ansvarlig for å informere Logistikk om alle forsendelser som må håndteres og sørge for nødvendig skipningsinformasjon
  • Være proaktiv og sørge for at leveranser finner sted som planlagt (On Time Delivery)
  • Ansvarlig for å følge opp leveranser ihht kontraktene og som skissert i P&L retningslinjer

  Din bakgrunn

  • Initiativrik og ansvarlig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Fleksibilitet og vilje til å ta ansvar
  • Effektiv og med stor arbeidskapasitet for å mestre periodisk høy arbeidsbelastning
  • Kunne jobbe både selvstendig og i team, resultatorientert og strukturert
  • Behersker norsk og engelsk flytende
  • Erfaring med bruk av SAP og Microsoft Office-programmer
  • Teknisk, kontraktsmessig og kommersiell forståelse
  • Evne til å kommunisere godt og profesjonelt med interne og eksterne kunder
  • Selvstarter
  • Teknisk grad/Kommersiell grad, fortrinnsvis B.Sc. eller Master. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring
  • Erfaring med prosjektgjennomføring
  • Produkterfaring/-kunnskap ønskelig

  Mer om oss

  Våre oppdragsgivere inkluderer også offentlige instanser som forvalter kritisk infrastruktur. Våre innkjøpere er involvert i prosjekter relaterte til kritisk infrastruktur og vil derfor være et krav at vedkommende kandidat er sikkerhetsklarert/skal kunne sikkerhetsklareres ihht retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven og du må derfor være villig til å oppgi relevante opplysninger om du ikke alt er sikkerhetsklarert. Hva vi kan tilby: • Dynamisk arbeidsmiljø med et stort spekter av utfordringer og oppgaver. • Personlig utvikling og karrieremuligheter. • Konkurransedyktige betingelser og lønn etter kvalifikasjoner. • Pensjons-, gruppelivs- og ulykkesforsikring. •Fleksible arbeidstider. • Positivt og godt arbeidsmiljø med uformell og nær kontakt mellom ansatte og ledere på alle nivåer. For spørsmål angående stillingen, ta kontakt med: Alliben Krpo på telefon +47 45 02 54 52 eller Magnus B. Haldorsen på telefon +47 99 27 21 46 Søknadsfrist: 14.04.2023. Startdato: Så snart som mulig. Vi ser frem til å motta din søknad (vedleggene ønskes fortrinnsvis på engelsk). Om du ønsker å vite mer om ABB kan du ta en titt på vår hjemmeside www.abb.no Vær oppmerksom på at vi i samarbeid med Meditor Search gjennomfører en bakgrunnssjekk på alle kandidater som får tilbud om ansettelse i ABB Norge. Dette for å sikre god kvalitet i vår rekrutteringsprosess, i henhold til ABBs selskapspolicy.

  Get jobs straight to your inbox

  Anonymous company reviews, virtual recruiting events, and a supportive community for women when you sign up.

  About the company

  Industry: Electronics: Manufacturing

  ABB is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ...

  Why you should apply for a job to ABB:

 • We focus on the areas where we can make the biggest impact: reducing carbon emissions, preserving resources and promoting social progress.

 • ABB has flexible work options depending on job compatibility without compromising customer service or impacting colleagues.

 • ABB has launched a gender-neutral global parental leave program granting 12 weeks of paid leave for primary caregivers.