Service Sales Specialist, Modernization Sales Marine Service

ABB

2.9

Fornebu, Norway

Why you should apply for a job to ABB:

 • We focus on the areas where we can make the biggest impact: reducing carbon emissions, preserving resources and promoting social progress.

 • ABB has flexible work options depending on job compatibility without compromising customer service or impacting colleagues.

 • ABB has launched a gender-neutral global parental leave program granting 12 weeks of paid leave for primary caregivers.

 • #84727168

  Position summary

  Service Sales Specialist, Modernization Sales Marine Service

  Ta ditt neste karrieresteg i ABB ved å bli en del av det globale teamet som bidrar til samfunnsmessige og industrielle endringer mot en mer produktiv og bærekraftig fremtid. I ABB har vi en klar målsetning om å være ledende innen alle aspekter av begrepene mangfold og inkludering som blant annet omfatter kjønn, legning, etnisitet og alder. Sammen har vi kommet godt i gang på en reise hvor vi ønsker at hver og en av oss tar imot og bidrar til mangfold og ulikhet.

  Marine & Ports driver utviklingen mot en bærekraftig fremtid. For å lykkes med å være den partneren våre kunder velger å jobbe med, må vi sikre bærekraft både i våre løsninger og i vår organisasjon fra et forretningsperspektiv. Våre kunder søker i økende grad løsninger som gir større effektivitet, sikkerhet og pålitelighet, og forbereder fartøyer for dagens og morgendagens oppdrag. Dette gjør overgangen enda mer spennende, da det driver oss til å stadig utfordre vår teknologi, våre løsninger og måten vi opererer på. ABB ser etter en Service Sales Specialist som har solid teknisk kompetanse og erfaring som salgsingeniør, prosjektingeniør og/eller prosjektledelse , fortrinnsvis fra maritime industri eller offshore, til vårt forretningsområde Marine Service, Modernization. ABB Marine leverer elektriske fremdrifts-, kraft- og automasjonssystemer for sikker, effektiv og miljømessig operasjon av ulike fartøy innenfor offshore-, vind-, passasjerferge- og havbruks segmentene. Vi i Modernization jobber med å oppgradere og videreutvikle disse systemene i henhold til fremtidens krav til ny teknologi innen lav- og nullutslippsteknologi. Vi leverer de mest innovative løsningene for å redusere utslipp, modernisere og levetidsforlenge ABB systemer i henhold til klasseselskapenes regelverk. Flere og flere av våre kunder ønsker å oppgradere i henhold til de nyeste klassenotasjonene, noe som er blant de mest utfordrende prosjektene i den marine industrien. Som Service Sales Specialist vil du bli en del av et kunnskapsrikt tverrfaglig team dedikert til å jobbe med oppgradering av skip og rigger i tråd med- og mot det grønne skiftet.

  Ditt ansvar

  • Avhengig av din ekspertise og erfaring, vil en Service Sales Specialist stilling innebære utarbeidelse av tekniskløsning, kundekontakt, tilbudsunderlag og forhandlinger i salgsfasen av våre leveranseprosjekter som kan variere både i kompleksitet og størrelse.
  • Prosjektporteføljen spenner over alt fra små single disiplin prosjekter til større multidisiplin prosjekter med høy grad av design- og engineering hos oss og i fabrikkene.
  • Service Sales Specialist følger salgsprosessen fra kundeoppfølging, avklaring av tekniskløsning, utarbeidelse av tilbudsunderlag og overlevering til prosjektteamet/leder.
  • Service Sales Specialist i ABB Marine har ansvar for å lede salgsprosessen i henhold til ABB sitt kvalitetssystem og prosedyrer.

  Din bakgrunn

  • Vi leter etter en Service Sales Specialist som vil bidra til å bygge fremtiden innenfor marin teknologi.
  • Du har bachelor- eller mastergrad i elkraftteknikk / automasjon eller tilsvarende, erfaring som salgsingeniør eller et ønske om å jobbe som Service Sales Specialist, samt teknisk erfaring med design av elektriske systemer eller idriftsettelse av slike.
  • Du er resultatorientert og liker å ta ansvar og eierskap, og har et genuint ønske om å levere tekniske løsninger med høy kvalitet.
  • Du evner å kombinere praktisk og teoretisk kunnskap når du leder kunde kommunikasjon, tilbudsunderlag og forhandlinger, og du har god forståelse for å bygge et sterkt team som jobber sammen mot felles mål.
  • Du har kremmerånd og ser muligheter i stedet for utfordringer.
  • Engelsk er et krav, så vel som kulturell bevissthet og gjensidig respekt - vi har en internasjonal arbeidsplass og virksomhet der vi har kolleger og kunder med ulik bakgrunn og nasjonalitet.
  • Vi tror at du er interessert i å være med på utviklingen i marin industri på leverandørsiden, samt at du har interesse for å implementere ny teknologi innen lav- og nullutslippsteknologi.

  Mer om oss

  Vi tilbyr jobbrelaterte og personlige utfordringer i et internasjonalt og innovativt miljø. Profesjonell vekst er like viktig for oss som det er for deg, og vi legger til rette for læring og utvikling gjennom blant annet mentorordninger, regelmessige utviklingssamtaler, interne kurs og spennende karrieremuligheter. Du kan forvente et uformelt arbeidsmiljø med mange positive og engasjerte medarbeidere som vil ønske deg velkommen til vårt team. Ansattgoder inkluderer fleksible arbeidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, hytteutleie og andre gunstige avtaler. Kontaktperson: Sales and Solution Manager, Modernizations, Fredrik Horntvedt, +47 93 45 21 79 Vær oppmerksom på at vi i samarbeid med Meditor Search gjennomfører en bakgrunnssjekk på alle kandidater som får tilbud om ansettelse i ABB Norge. Dette for å sikre best kvalitet i vår rekrutteringsprosess, i henhold til ABBs selskapspolicy. Vi ser frem til å motta din søknad. Om du ønsker å vite mer om ABB kan du ta en titt på vår hjemmeside www.abb.no

  Get jobs straight to your inbox

  Anonymous company reviews, virtual recruiting events, and a supportive community for women when you sign up.

  About the company

  Industry: Electronics: Manufacturing

  ABB is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ...

  Why you should apply for a job to ABB:

 • We focus on the areas where we can make the biggest impact: reducing carbon emissions, preserving resources and promoting social progress.

 • ABB has flexible work options depending on job compatibility without compromising customer service or impacting colleagues.

 • ABB has launched a gender-neutral global parental leave program granting 12 weeks of paid leave for primary caregivers.