Logistiek Operator Magazijnier

Johnson & Johnson

4.2

Beerse, Belgium

Why you should apply for a job to Johnson & Johnson:

 • Ranked as one of the Best Companies for Women in 2020

 • 4.2/5 in overall job satisfaction

 • 4.3/5 in supportive management

 • 71% say women are treated fairly and equally to men

 • 88% would recommend this company to other women

 • 84% say the CEO supports gender diversity

 • Ratings are based on anonymous reviews by Fairygodboss members.
 • Global parental leave for all new parents (maternal, paternal, adoptive or surrogacy-assisted).

 • Global exercise reimbursement.

 • Two weeks off (one of them fully paid) for volunteer work.

 • #2306114216W

  Position summary

  Objectieven en verantwoordelijkheden

  Door het uitvoeren van opdrachten, het ontvangen en verzendklaar maken van goederen ervoor zorgen dat de juiste goederen in de juiste hoeveelheden op het afgesproken tijdstip, vergezeld van de juiste documenten en in de juiste conditie op de juiste plaats of bestemming kunnen worden afgeleverd.

  Het herwerken van afgewerkte producten volgens batchdocumentatie op aanvraag van klanten.

  Naast deze aspecten spelen kostenefficientie en kostenoptimalisatie (materialen, werktijden, …) een centrale rol in de dagelijkse werkomgeving.

  De medewerker van Distributie Magazijn Operaties zal in teamverband zorgen dat de doelstellingen van de afdeling worden bereikt. Teamwerk en multifunctionaliteit zijn hierbij van het grootste belang om deze doelstellingen te kunnen realiseren.

  Tevens wordt van de medewerkers verwacht dat zij steeds blijven meewerken en -denken aan een continue verbeteren van de resultaten door bijvoorbeeld nieuwe ideeën (IVV) aan te brengen, deel te nemen aan verbeteringsprojecten, kerngroepen kwaliteit, veiligheid en actiepunten mee uit te voeren.

  De medewerkers moeten zowel individueel als in team hun verantwoordelijkheid over de uit te voeren taken opnemen en dit steeds in lijn met ons Credo en de geldende J&J richtlijnen.

  Hoofdtaken / additionele taken / bevoegdheid

  cGMP

  Steeds strikt toepassen van alle toepasselijke cGMP’s en procedures.

  Melden van incidenten en afwijkingen.

  Meewerken aan en voorstellen van oplossingen om compliance met cGMP’s te verbeteren.

  Veiligheid, Gezondheid & Milieu (SHE)

  Steeds strikt toepassen van alle toepasselijke preventieregels en –procedures

  Correct gebruik maken van de ter beschikking gestelde persoonlijke en collectieve beschermings-middelen.

  Zorg dragen voor orde en netheid.

  Melden van (bijna)ongevallen, incidenten, afwijkingen en risicovolle situaties.

  Meewerken aan en voorstellen van oplossingen om veiligheid, gezondheid en milieu te verbeteren.

  Actief deelnemen aan promotiecampagnes, werken aan veilig gedrag programma, preventie-rondgangen,...

  Administratieve taken

  Zorg dragen voor de eigen tijdsregistratie.

  Magazijn Operatie taken

  Afhankelijk van het gebied waar de allround operator zal tewerk gesteld worden, zal de verantwoordelijke groepsleider of shiftverantwoordelijke de taken selecteren:

  O Inbound & Returns omgeving:

  • Lossen van vrachtwagens en documentafhandeling in goederenreceptie.
  • Uitvoeren ingangscontrole en recepteren van goederen.
  • Stockeren van goederen in manueel- of hoogbouw magazijn
  • Administratief en fysisch afwerken van retourorders
  • Administratief en fysisch afwerken van destructies
  • Opvolgen en uitvoeren van interventies op de verschillende opslag- en transportsystemen

  O Outbound ROW omgeving:

  • Opvolgen en uitvoeren van interventies op de verschillende opslag- en transportsystemen
  • Picken en verpakken van goederen voor export.
  • Aansturing en organisatie van orderverwerking voor export.
  • Verwerken van palletten van de wikkelstraat + oplossing van storingen hiervan.
  • Plaatsen van orders op klaarzetzone's.
  • Laden van vrachtwagens voor export en detaildistributie.
  • Uitvoeren van baliewerk (ontvangst vrachtwagens voor ophaling van goederen).

  O Fine Distribution omgeving:

  • Geautomatiseerde picking en verpakken van goederen voor detaildistributie uit miniload
  • Picking en verpakken van goederen voor detaildistributie onder normale condities.
  • Picking en verpakken van goederen voor detaildistributie onder speciale condities, zijnde koelkamerproducten en verdovende middelen , + bijhorende randactiviteiten, herbevoorrading e.d.
  • Administratieve herbevoorrading van de miniload (bakkenmagazijn) en aansturing van tekorten hiervoor.
  • Uitvoeren van de fysische herbevoorrading van de miniload.
  • Uitvoeren van doospicking MPP
  • Stapelen en verwerking van palletten aan sorteerinstallatie.
  • Behandeling en oplossen van rejects voor de sorteerinstallatie en aan het QC-station
  • Manuele picking en verpakken van goederen uit manuele magazijnen
  • Nabehandelen en verpakken van CSU leverbons
  • Oplossen van storingen op de installatie voor detailpicking, gaande van conveyors en verscheidene machines tot miniloadkranen.
  • Aansturing en orderafhandeling voor detailpicking, inclusief probleemoplossing hiertoe, aanmaken van EDI-files en versturen van deze naar de verschillende distributeurs

  O ECD (End Customisation en Diversen ):

  • Ompakken van afgewerkte producten en vervangen van bijsluiters, doosjes, etiketten, folie, e.d. volgens batchdocumentatie
  • In proces controles , productieadministratie, reconciliatie en batchdocumentatie uitvoeren
  • Reinigingstaken van apparatuur en omgeving, opruimen van de werkplaats
  • Uitvoeren van nazicht en controleren op fouten van afgewerkt product
  • Lossen of ontvangen van goederen voor diverse verzendingen
  • Verzendklaarmaken van allerlei diverse verzendingen
  • Ontvangen en verdelen in gebouw 400 van interne leveringen (pakjes, palletten, …)

  De allround operator dient de hem toegewezen taken volledig uit te voeren in overeenstemming met de algemene en specifieke afdelingsdoelstellingen, dit met de nodige zelfdiscipline , verantwoordelijkheidszin , nauwkeurigheid in uitvoering , en zorgzaamheid in administratie.

  Onderhoudstaken

  • Uitvoeren van onderhoudstaken (equipment en omgeving) zoals vooropgesteld in het onderhoudsprogramma + elementaire basistaken van preventief onderhoud zelf uitvoeren (controle en onderhoud heftrucks).
  • Kleine herstellingen bij pannes en machinebreuken zelf uitvoeren.

  Training

  • “On-the-job” training geven aan operatoren en hulpoperatoren.

  Backup-taken

  • Indien nodig assistentie verlenen in sub-afdelingen, de nodige training ter plaatse te volgen.

  Verbetering

  • Operationele verbeteringen op de werkplek en operationele verbeteringen van werkwijzen voorstellen en uitvoeren.
  • Deelnemen aan verbeteringsprojecten

  Get jobs straight to your inbox

  Anonymous company reviews, virtual recruiting events, and a supportive community for women when you sign up.

  What are Johnson & Johnson perks and benefits

  Child care benefits

  Paid maternity

  Unpaid maternity

  Paid paternity

  Unpaid paternity

  Paid adoptive

  Short term disability

  About the company

  Industry: Consumer Packaged Goods: Packaged Products
  By caring for the world one person at a time, we aspire to help billions of people live longer, healthier, happier lives. This aspiration inspires and unites the approximately 127,100 employees of Johnson & Johnson across more than 250 operating companies in 60 countries. We embrace research and science, bringing innovative ideas, products and services to advance the health and well-being of people. For 130 years, the Johnson & Johnson Family of Companies has been committed to caring for people around the world.

  Why you should apply for a job to Johnson & Johnson:

 • Ranked as one of the Best Companies for Women in 2020

 • 4.2/5 in overall job satisfaction

 • 4.3/5 in supportive management

 • 71% say women are treated fairly and equally to men

 • 88% would recommend this company to other women

 • 84% say the CEO supports gender diversity

 • Ratings are based on anonymous reviews by Fairygodboss members.
 • Global parental leave for all new parents (maternal, paternal, adoptive or surrogacy-assisted).

 • Global exercise reimbursement.

 • Two weeks off (one of them fully paid) for volunteer work.