Pfizer Sağlık Temsilcisi - Nadir Hastalıklar (İstanbul)

Pfizer

4.1

(94)

İstanbul, Turkey

Why you should apply for a job to Pfizer:

 • 4.1/5 in overall job satisfaction
 • 4.6/5 in supportive management
 • 78% say women are treated fairly and equally to men
 • 79% would recommend this company to other women
 • 81% say the CEO supports gender diversity
 • Ratings are based on anonymous reviews by Fairygodboss members.
 • 23-25 Week Maternity Leave (Fully paid for birth parents)
 • Family building benefits include $35,000 fertility services + $25,000 adoption and surrogacy services
 • Pfizer is a founding member of Healthcare Businesswomen's Association Gender Parity Collaborative
 • #4905404

  Position summary

  BULUNACAKSINIZ**

  Bu roldeki temel sorumluluklar şunları içerir:

  Liderlik

  • Sorumlu olduğu bölgeyi bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirerek fırsat olan kurumları belirler ve önceliklendirir.

  • Nadir Hastalıklar iş biriminde sorumlu olduğu terapötik alanlara ilişkin yıllık ve dönemsel iş planlarını mevcut kaynaklar doğrultusunda hazırlar.

  • Hazırlamış olduğu iş planı doğrultusunda hedeflenen yıllık ve dönemsel iş hedeflerini ulaşılmasını sağlar.

  • Nadir Hastalıklar iş biriminde sorumlu olduğu terapötik alan bölgesinin performans takibini yapar.

  • Bölgesindeki iç paydaşlarla iş birliği yaparak, dış paydaşlara yönelik stratejik ve bütünsel bir kurum planının geliştirilmesine katkı sağlar ve karşılanmamış hasta ihtiyaçları için "yenilikçi" çözümler üretir.

  • İş planları doğrultusunda planlanan aktiviteleri ve süreçleri takip, kontrol ve koordine eder, kaynak planlamasını yapar.

  • Bölgesindeki rakipleri takip eder ve iş birimindeki ilgili birimleri bilgilendirir.

  • Sorumlu olduğu kurumlarda uygun aksiyonlarla bu alanda gelişmelerine öncülük eder.

  • İlgili uzmanlıklarda sorumlu olduğu terapötik alanda bilinç ve farkındalığının artırılmasından sorumludur.

  Kilit Paydaşlar Etkileşimi

  • Ulusal ve/veya Bölgesel Kurumlarla (bilimsel ve kamu) iş birlikleri kurar ve geliştirir.

  • Kurum ve kliniklerle projeler geliştirir ve sürdürür.

  • Kurum ve kliniklerde stratejik planlama yapmaktan, iletişim ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

  • Kurum içi paydaşlar ile çeşitli kanallardan etkili iletişim kurar ve müşteri odaklı iç görülere dayalı değer yaratır, güvenilir bir paydaş olarak danışmanlık rolünü üstlenir.

  Paydaş iç görüleri

  • Kurum ve kliniklerin ihtiyaçlarını belirler, iç görülerini netleştirir ve yapılacak tüm iletişim/projelerde müşteri odaklı yaklaşım sergiler.

  • Hekimlerin, pazar ve tedavi alanı ile ilgili güncel görüşlerini, Nadir hastalıklar İş Birimine iç görüler sağlamak için kullanır.

  • Kurumlarındaki paydaşlarının iç görü ve ihtiyaçlarını takip eder.

  • İç görü ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı kurum odaklı projeler geliştirir.

  • Çeşitli paydaşlardan gelen çoklu iç görüleri birbirine bağlar ve iletir. Çoklu Kanal Yönetimi

  • Farklı dijital kanalların kurumlarındaki hangi müşteride, ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair iç görü sahibidir.

  • Çok kanallı müşteri etkileşimi modellerinin etkin bir şekilde kullanıldığından emin olur.

  BEKLENTİMİZ

  • Nadir hastalıklar ile mücadele eden herkesle el ele yürümek için tutkulu

  • İstikrarlı yüksek satış performansı

  • Max 3 yıl tecrübe

  • Sağlık Sistemi ve kurum/kliniklerin işleyişine hakimiyet

  • Büyük kurum ve kilit müşteri yönetimi tecrübesine sahip olmak

  • Girişimci ve Çevik zihniyet

  • Her seviyeden çeşitli iç & dış paydaşlarla farklı türde görüşmeleri yönetmek için güçlü iletişim becerisi

  • Müşteri yakın çalışan ve müşteri merkezli iş modelini benimsemiş olmak

  • Büyüme yaklaşımı ile fırsatları görme, iyi bir dinleyici ve iletişimci olarak belirsiz koşullarda başarılı olma

  • Etkili ekipler oluşturabilme, duygusal zekaya sahip olma

  • Karmaşık bağlamları anlayabilme ve bunu pratik eyleme dönüştürebilme

  • Çoklu kanallardan etkin iletişim kurma becerisi (F2F ve Remote hybrid)

  • Analitik yaklaşım, iç görüye dayalı amaç odaklı çalışma anlayışı

  • İnisiyatif alma ve liderlik becerisi • Türkçe

  • Lisans eğitimi

  • Seyahat esnekliği

  • B sınıfı ehliyet sahibi olma

  #LI-PFE

  Purpose

  Breakthroughs that change patients' lives... At Pfizer we are a patient centric company, guided by our four values: courage, joy, equity and excellence. Our breakthrough culture lends itself to our dedication to transforming millions of lives.

  School of Leaders

  We, as Pfizer Turkey, make a difference with our visionary and pioneering approaches ranging from our concept of raising leaders through rotations, providing international career opportunities to creating a flexible, enjoyable work environment. There are no limits to what we can accomplish to touch lives here!

  Flexibility

  We aim to create a trusting, flexible workplace culture which encourages employees to achieve work life harmony, attracts talent and enables everyone to be their best working self. Let's start the conversation!

  Equal Employment Opportunity

  We believe that a diverse and inclusive workforce is crucial to building a successful business. As an employer, Pfizer is committed to celebrating this, in all its forms - allowing for us to be as diverse as the patients and communities we serve. Together, we continue to build a culture that encourages, supports and empowers our employees.

  Sales

  Why you should apply for a job to Pfizer:

 • 4.1/5 in overall job satisfaction
 • 4.6/5 in supportive management
 • 78% say women are treated fairly and equally to men
 • 79% would recommend this company to other women
 • 81% say the CEO supports gender diversity
 • Ratings are based on anonymous reviews by Fairygodboss members.
 • 23-25 Week Maternity Leave (Fully paid for birth parents)
 • Family building benefits include $35,000 fertility services + $25,000 adoption and surrogacy services
 • Pfizer is a founding member of Healthcare Businesswomen's Association Gender Parity Collaborative