Production Supervisor – Assembly Line

Wabtec Corporation

Pilsen, Czechia

#R0064999

Position summary

Wabtec Corporation is a leading global provider of equipment, systems, digital solutions and value-added services for freight and transit rail. Drawing on nearly four centuries of collective experience across Wabtec, GE Transportation and Faiveley Transport, the company has unmatched digital expertise, technological innovation, and world-class manufacturing and services, enabling the digital-rail-and-transit ecosystems. Wabtec is focused on performance that drives progress, creating transportation solutions that move and improve the world. Wabtec has approximately 27,000 employees in facilities throughout the world. Visit the company’s new website at: http://www.WabtecCorp.com.

It’s not just about your career… or your job title…it’s about who you are and the impact you are going to make on the world. Do you want to go into uncharted waters…do things that haven’t been done to make yours and someone else's life better? Wabtec has been doing that for decades and we will continue to do so! Through our people, leadership development, services, technology and scale, Wabtec delivers better outcomes for global customers by speaking the language of industry.

Hlavní zodpovědnosti

· Vést, řídit a rozvíjet pracovníky výroby a montáže

· Zajistit dodržování BOZP, PO a disciplíny zaměstnanců ve svěřeném úseku

· Zajišťovat školení (ve spolupráci s HR) a zaškolení nových pracovníků na potřebnou kvalifikaci

· Realizovat výrobní zakázky dle stanoveného výrobního plánu a spolupracovat případně koordinovat spolupráci oddělení v rámci produktových týmů (v požadované kvalitě, s minimálními náklady, včas)

· Řídit produktivitu výrobních týmů ve svěřených úsecích (PR)

· Trvalé zlepšování a dodržování principů štíhlé výroby a pořádku (5S)

· Pravidelný reporting vedení firmy (QCD, tj. Quality/Kvalita, Cost/Náklady, Delivery/Včasnost)

Hlavní pravomoce

· Organizovat práci, navrhovat mimořádná opatření a operativní změny nutné k plynulému chodu výroby a zajištění ochrany zdraví zaměstnanců na svěřeném úseku

· Pravidelně hodnotit výkon zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích a disciplíně, včetně rozdělení řádných i mimořádných odměn mezi podřízené zaměstnance

· Navrhovat kárná opatření

· Vést evidenci přítomnosti na pracovišti, kontrolovat a schvalovat docházku pracovníků ve svěřené, úseku

· Navrhovat změny v organizaci práce

· Navrhovat opatření k údržbě strojního a montážního zařízení

Vykonávaná činnost v rámci odborné činnosti

· dodržování zásad a povinností vyplývajících ze zákoníku práce, pracovního řádu, příručky jakosti a jiných závazných (interních i externích) předpisů a normativů

· kontrola dosažených výsledků a jejich porovnání se stanovenými cíli.

· navrhování úspor v oblasti výroby, změn v oblasti organizace práce ve vazbě na další střediska

Kvalifikační požadavky

· SO s výučním listem nebo ÚSO s maturitou v oboru strojírenství

· 5 let praxe v oboru

· základní, pasivní znalosti AJ (čtení jednoduchých textů)

· využívání počítače pro běžné kancelářské práce (texty, tabulky, elektronická pošta)

· pokročilé ovládání informačního systému pro plánování a řízení výroby.

· řidičský průkaz skupiny B

Co nabízíme

· rozvoj, zkušenosti a příležitosti ke kariérnímu růstu ve společnosti působící ve více než 50 zemích

· dobře fungující partu kolegů, kteří pomůžou při adaptaci

· budete pracovat v čistém a moderním prostředí

· firemní kantýnu, kde si můžete vybrat z 5-ti jídel

· odpočinete se během 25-ti dnů dovolené

· můžete využít 3 dny Sick days

· rádi podpoříme vaše aktivity ve volném čase ať už půjde o sport, kulturu nebo wellness (Sodexo benefity)

· smlouvu na dobu neurčitou

· práci ve společnosti která vyvíjí a vyrábí dopravu budoucnosti

K práci v České republice je nutné zákonné oprávnění. Nebudeme sponzorovat jednotlivce pro získání pracovních víz, nyní ani v budoucnu pro toto pracovní místo.

K práci v České republice je nutné zákonné oprávnění. Nebudeme sponzorovat jednotlivce pro získání pracovních víz, nyní ani v budoucnu pro toto pracovní místo.

*Upozorňujeme, že nepřijímáme podání agenturních kandidátů bez formální dohody s Wabtec Talent Acquisition. Pokud jste agenturou/náborářem třetí strany a Wabtec vás nezaměstnával pro toto vyhledávání, nedlužíme vám žádný poplatek, pokud do systému sledování uchazečů odešlete kandidáta, který je nakonec přijat.

Wabtec Corporation is committed to taking on the world’s toughest challenges. In order to fulfill that commitment we rely on a culture of leadership, diversity and inclusiveness. We aim to employ the world’s brightest minds to help us create a limitless source of ideas and opportunities. We believe in hiring talented people of varied backgrounds, experiences and styles…people like you! Wabtec Corporation is committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity or expression, or protected Veteran status. If you have a disability or special need that requires accommodation, please let us know.

Get jobs straight to your inbox

Anonymous company reviews, virtual recruiting events, and a supportive community for women when you sign up.

About the company

Industry: Industrial: Equipment Manufacturing

At Wabtec, we are in the business of realizing potential. Our employees are the architects of the future. Go just about anywhere and you’ll find us. If you want to move and improve the world, start here.