Production Supervisor

Wabtec Corporation

Pilsen, Czechia

#R0069576

Position summary

Wabtec Corporation is a leading global provider of equipment, systems, digital solutions and value-added services for freight and transit rail. Drawing on nearly four centuries of collective experience across Wabtec, GE Transportation and Faiveley Transport, the company has unmatched digital expertise, technological innovation, and world-class manufacturing and services, enabling the digital-rail-and-transit ecosystems. Wabtec is focused on performance that drives progress, creating transportation solutions that move and improve the world. Wabtec has approximately 27,000 employees in facilities throughout the world. Visit the company’s new website at: http://www.WabtecCorp.com.

It’s not just about your career… or your job title…it’s about who you are and the impact you are going to make on the world. Do you want to go into uncharted waters…do things that haven’t been done to make yours and someone else's life better? Wabtec has been doing that for decades and we will continue to do so! Through our people, leadership development, services, technology and scale, Wabtec delivers better outcomes for global customers by speaking the language of industry.

 • za řízení a organizací prací na vymezeném technologickém úseku – pravidelné ( denní ) rozdělení úkolů na jednotlivé pracovní týmy, resp. parťáky
 • vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením společnosti
 • za plnění norem a stanoveného výrobního plánu ( production plan ) svěřených středisek, potažmo celé společnosti v požadovaném množství a čase.
 • za plnění úkolů v požadované kvalitě a za vedení činností směřujících k odstranění případné nekvality
 • za sledování a vyhodnocování vytížení jednotlivých svěřených pracovišť – týdenní a měsíční sledování efektivity
 • za primární analýzu vytížení jednotlivých pracovišt
 • za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, včetně ústrojové kázně a používání OOPP
 • pravidelné seznamování pracovníků s předpisy o bezpečnosti práce a se zásadami správné péče a obsluhy strojů, měřidel, nářadí a pracovních pomůcek
 • za zadávání výrobních příkazů do výroby podle požadovaných termínů
 • za dodržování technologické kázně
 • za dodržení zásad při provozu strojů a zařízení
 • za dodržování zásad správného uložení polotovarů a dílů v průběhu výroby a montáže a při skladování ve vyhrazených mezioperačních místech pracovišť
 • za kontinuální zvyšování kvalifikace / zastupitelnosti jednotlivých pracovníků svěřených výrobních úseků

Wabtec Corporation is committed to taking on the world’s toughest challenges. In order to fulfill that commitment we rely on a culture of leadership, diversity and inclusiveness. We aim to employ the world’s brightest minds to help us create a limitless source of ideas and opportunities. We believe in hiring talented people of varied backgrounds, experiences and styles…people like you! Wabtec Corporation is committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity or expression, or protected Veteran status. If you have a disability or special need that requires accommodation, please let us know.

Get jobs straight to your inbox

Anonymous company reviews, virtual recruiting events, and a supportive community for women when you sign up.

About the company

Industry: Industrial: Equipment Manufacturing

At Wabtec, we are in the business of realizing potential. Our employees are the architects of the future. Go just about anywhere and you’ll find us. If you want to move and improve the world, start here.